PRAKTIJK

Er zijn tal van praktijken en beoefeningen die geïntegreerd zijn in de activiteiten met mij. Het gaat verder dan gesprekken en mindfulness. ‘Walk with Kasper’, hetzij via individuele sessies, groepsbijeenkomsten, trainingen, workshops en retraites. Dit zijn een aantal van de praktijken waarmee wordt gewerkt.  

Mindfulness meditatie

Mindfulness is veel meer dan alleen een techniek of training, het biedt een nieuwe gevoeligheid voor het leven als geheel, een heel ander perspectief op hoe je een praktiserend mens in de wereld kunt zijn.

Mindfulness is een milde open aandacht die de allereerste beweging van reactiviteit en ongezonde gewoonten opmerkt. Het is een vaardigheid, of een kwaliteit, om je bewust te zijn van wat er op dit moment gebeurt. Het gaat echter verder dan ‘alleen maar bewust zijn’.

Mindful bewustzijn verankert zowel de aandacht in de rauwe directheid van de ervaring als het morele kompas dat de reactie op die ervaring leidt. Het ondersteunt significante inzichten en het helpt ons te bevrijden van spanning, angst en stress. Mindfulness oefeningen leiden ons terug naar onze essentie, onze sterke punten en leren ons hoe we veerkrachtig, vrij en compassievol kunnen leven.

Inzichtmeditatie (vipassanā)

Het doel is om de aard van het leven te begrijpen; steeds veranderend, onpersoonlijk/onderling verbonden en onvolmaakt/onbevredigend. We hebben het vermogen om wakker te worden en uit de droom van projecties en sluiers te komen die de werkelijkheid verdoezelen door onze opvattingen, meningen, overtuigingen, reacties, neigingen en gewoonten. We kunnen de werking van onze geest leren begrijpen met behulp van mindfulness en concentratie. Het is een geleidelijk proces van groeiend bewustzijn van je ware aard.

Mildheid & compassie (mettā & karuṇā)

Deze beoefening is een kans om vriendschap te sluiten met, te geven om en te zorgen voor alle wezens inclusief jezelf. De kwaliteiten die met deze beoefening worden getraind vormen de kern van alle andere beoefeningen, en nog belangrijker, voor een liefdevol leven. Het kan een krachtige innerlijke transformatie ondersteunen, die uiteraard ook naar de buitenwereld reflecteert.

Er zijn veel manieren waarop deze mildheid- en compassiemeditatie kan worden beoefend: werken met goed en liefdevolle wensen, visualisatie, vriendelijk bewustzijn van elke fysieke ervaring, werken met de fysieke hartgebied en compassie in actie.

Het kan ons helpen om de barrières voor liefde los te laten. Belemmeringen zoals een trance van denken met al onze oordelen, zorgen, de agenda om altijd iets van de ander te willen, of de angst voor oordeel door anderen of de angst om afgewezen te worden. De praktijk van mildheid en compassie ondersteunt ons om te openen. We kunnen ons weer vriendelijk en liefdevol voelen.

“Our path is not to seek for love, but merely to seek and find the barriers we have built against it”  Rumi

Reflectie & Enquiry

De ondersteuning van reflectie en onderzoek kan een krachtig hulpmiddel zijn om nieuwe inzichten te cultiveren die iemands praktijk en relatie met jezelf en anderen kunnen verdiepen. Het dient als een gids om onze opvattingen, projecties en belangrijke kwesties in ons leven uit te dagen en te onderzoeken.

De verkenningen gaan gepaard met innerlijke en uiterlijke vragen, het gebruik van citaten, teksten, literatuur en andere uitingen van communicatie zoals kunst.

Mindful bewegen

Lopend, fietsend, rennend, werkend, dansend, …

Simpel gezegd, mindful bewegen is een vriendelijke manier om contact te maken met je lichaam en te luisteren naar de behoeften op het gebied van fysieke activiteit, in plaats van het te dwingen iets te doen waarvan je denkt dat je het zou moeten doen. Dus in plaats van kracht te gebruiken om de verbinding met je geest te verbreken en negatieve gedachten opzij te schuiven, moedigt mindful bewegen je aan om intentioneel en bewust te zijn van elke beweging die je maakt, en je aandacht te rusten in de kwaliteit van je bewegingen en hoe ze je laten voelen.

Verwar bewuste beweging niet met gemakkelijke beweging. Aandachtig, nieuwsgierig en open zijn betekent afleiding verminderen en de levenservaring verdiepen. Het gaat minder om lichaamsbeweging en meer om openheid, nieuwsgierigheid en ruimdenkendheid. Door in nauwe verbinding met onszelf te blijven worden de gevoelens en mentale processen tijdens het bewegen verkend, uitgedaagd en gewaardeerd. Dit kan altijd en overal worden gedaan en er is geen formele zitmeditatie voor nodig.

Mindfulness & Nature

Een essentieel onderdeel van de beoefening is het zijn met en leren van de natuur. Het kan een waardevolle en belangrijke bijdrage geven aan het gevoel van verbondenheid en verbondenheid met de elementen waaruit we allemaal bestaan.

De kracht van de natuur ondersteunt enorm. De natuur hoeft niet romantisch te zijn. De kracht ervan kan soms heel uitdagend zijn en soms heel mooi om mee te maken. De natuur heeft echter wel een kracht die de innerlijke rust en kalmte ondersteunt, waardoor ontvankelijkheid kan ontstaan. Het is een mogelijkheid om nieuwe inzichten en realisaties te ontdekken, die veel verder gaan dan onze gedachten. Het nodigt ons uit om de totaliteit van het leven door ons heen te verkennen, te begrijpen en te laten leven.

Dit is de reden waarom mensen millennia lang, inclusief de Boeddha, hun toevlucht hebben gezocht in de natuurlijke wereld. Wanneer we de natuur ingaan wordt de natuur een steun voor wijsheid, vreugde, voeding en gemak. Het is transformerend en levensreddend.

Mindful Living

Mindfulness gaat verder dan het zitkussen, de yogamat of het retraitecentrum. De beoefening wordt een deel van het leven wanneer we het toepassen in ons dagelijks leven. Deze beoefening omvat alles. Vooral inspanningen die ons in staat zullen stellen te genieten en de overvloed te waarderen die al aanwezig is op dit moment. Mindful leven kan ons in staat stellen om vaardiger om te gaan met de uitdagingen en moeilijkheden waarmee we in het dagelijks leven worden geconfronteerd.

Het brengt die intentionele, open houding, mededogen en helder bewustzijn naar alles wat je doet. Je zult versteld staan dat je niets minder dan een transformatie hebt gecreëerd.

Mindful leven kan ons ondersteunen bij de manier waarop we beslissingen nemen over onze consumptie, hoe we communiceren en meer in het algemeen hoe we ons tot het leven verhouden.

Wat is een bewuste en gezonde manier van leven waar we zelf en al het andere leven om ons heen baat bij hebben? Wat zijn onze intentie? Wat is een bewuste levensstijl en consumptie?

NEEM CONTACT OP

Voor vragen en/of verzoeken kunt u contact met mij opnemen via telefoon of e-mail.

Kwaliteitsregisters:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kasper Meulesteen

(+31) 6 5216 2530

Goirkestraat 2-A, 5046 GK Tilburg

info@walkwithkasper.nl